დიჯითექიდ საიტის ახალი დიზაინი, ახალი ინსტრუმენტების გამოყენება, ახალი შესაძლებლობა

მოთხოვნილებები:

  • აღნიშნული იყვეს ქვედასაიტის სახელი, სასწავლო კომპლექსი
  • მენიუს ასოები ართნაირი და ერთ ზომის
  • მენიუში ცალკე აღნიშნული იყვეს ენების პანელის ადგილი, მდებარეობა
  • მენიუების, ფერების შესაბამისად
  • ქვედა დიზაინის საბოლოო შედეგი, პროდუკტი, უნდა წარდგენილი იყვეს psd ფორმატით
  • შესაძლებლობების, ინსტრუმენტების დამატების წინადადება წარდგენილი იყოს კონკრეტულ წინადადებებით, მაგალითებით.

Add new comment