სასწავლო ბლოგი, წიგნი

მოთხოვნილებები:

  • ბლოგის ზემო ნაწილში უნდა ჩანდეს სასწავლო კომპლექსის სახლი და ის საგანი, რისთვისაც მუშაობს ბლოგი როგორც წიგნი.
  • თემედი და დავალებები იყვეს ერთ პაკეტში (სათაური, თარიღი, განყოფილება და სხვა).
  • დამატებითი დავალებების (საშინაო სამუშაო) პაკეტით.
  • გრძელვადიანი პროექტების სია და შედეგები ჰქონდეს,
  • ადვილი იყვეს

Add new comment