სიახლე სასწავლო მეცადინეობების ჩატარებაში

მასტავლებლის მიერ წარდგენილი მასალა უნდა იყვეს:

  • სასწავლო მეცადინეობის ჩატარების აღწერა, სადაც უნდა წარდგენილი იყვეს აგრეთვე მეცადინეობის ჩატარების მეთოდი და აუცილებელი ინსტრუმენტები
  • სასწავლო მეცადინეობის აღწერა, შედეგი
  • სასწავლო მეცადინეობის შედეგად შექმნილი მასალების პაკეტი (აღწეროს , აქ რა არის სიახლე).

მოსწავლის მიერ უნდა წარდეგნილი იყვეს:

კომპიუტერული პროგრამის, მედია ინსტრუმენტის გამოყენების შექმნილი ნებისმიერი მასალა, შემდეგ პირობებით: მოსწავლემ უნდა დატეროს, თუ ეს რით არის ახალი, შეადაროს სხვა სკოლების მგავსი სამუშაოებთან.

მაგალითად:

მოსწავლეს შეუძლია ჩაწეროს ლექსი, და წერილობით ის შეადაროს სხვა სკოლის გაკვეთილის დროს ლექსის გამოკითხვასთან, და აღნიშნოს შედარების შედეგი.

Add new comment