ონლაინ სასწავლო მასალების პაკეტი

ონლაინ სასწავლო მასალების პაკეტი ასეთი სასწავლო მასალების მთლიანობაა, რომელიც შექმნილია მასწავლებლის და მოსწავლის ონლაინ ურთიერთობის, დისკუსიების მიერ. მზგავსი სამუშაოების მაგალითად: დისტანციური სწავლების პერიოდში ჩატარებული მუშაობის პაკეტები, არდადაგების დროს, მასწავლებელი და მოსწავლე მუშაობენ ონლაინ.

მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა წყრმადგინოს მოსწავლის მიერ შესრულებული დავალებების შედეგების ნიმუში.

მოსწავლე ერთ პაკეტში უნდა წარმოადგინოს ონლაინ საწვლის პერიოდში დავალებები.

Add new comment