სასწავლო პროგრამების ახალი ორგანიზება

მასალას უნდა ჰქონდეს:

  • სასწავლო მეცადინეობის ჩატარების ახალი ფორმის აღწერა, აუცილებელი და შესაბამისი ინსტრუმენტები, მეთოდები
  • სასწავლო მეცადინეობის ახალი ფორმის ორგანიზების აღწერა, და შედეგები
  • სასწავლო მეცადინეობის ახალი ფორმის ორგანიზების შედეგად მოსწავლეების ან მასწავლებლის მიერ მიღებული მასალა ან მასალების პაკეტი (აწეროს რა არის ამ მასალის სიახლე).

მასალის წარდგენის ფორმაში არ არსებობს შეზღუდვები, ეს შეიძლება იყვეს ვიდეო, მუხლის სახით, პრეზენტაცია, აუდიო წიგნი, ბლოგის გვერდი და სხვა.

Add new comment