დიჯითექი საბავშვო ბაღში

მასალა უნდა იყვეს განხორციელებელი პოექტის მთლიანი წარდგენა.

უნდა სღწერილი იყოს პროექტი, მიზეზი, ამოცანები, მოსალოდნელი შედეგები, განხორციელების ვადები, ეს შეიძლება იყოს ისეთი პროექტი რომელიც ახლა ტარდება, უწყვეტი პროექტის წარდგენა.

პროექტის წარდგენა უნდა წარდგენილი იყოს ვიდეო აბნ აუდიო მასალით.

აუდიო-ვიდეო მასალების აუცილებელი მოთხოვნილებები:

  • სუფთა, ხარისხიანი ჩანაწერი (ხმა სუფთა იყვეს ჩაწერილი).
  • ფილმი ყრ უნდა იყვეს მხოლოდ ფოტოებით, უნდა იყვეს აგრეთვე ვიდეო. მუსიკა პროგრამული, ხარისხიანი.

Add new comment