დიჯითექი თვითგანათლების ინსტრუმენტი

  • მონიშნე ის საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება თვითგანათლების საშუალებით
  • საკუთარი მცდელობის წარდგენა თვითგანათლებაში
  • თვითგანათლებაში ციფრული საშუალებების, კომპიუტერული ახალი პროგრამების, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება. გამოყენების შაესთავაზება და დასაბუთება
  • თვითგანათლების შედეგების წარდგენა, ანალიზი
  • თვითგანათლება როგორც განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფა

წარდგენილი მასალები შეიძლება იყოს:

  • მუხლი / ბმულით, რომლებიც წარმოადგენს თვითგანათლების შედეგებს და სხვა/.
  • ვიდეო (აუდიო, ვიდეო) შინაარსის წარდგენით
  • მედია სივრცე (საიტი, ბლოგი, სხვა)
  • სხვა

Add new comment