დიჯითექზე წარდგენილი მასალების მიღების, რეგისტრაციის და შეფასების წესი

 
მასალების მიღება, რეგისტრირება, შეფასება ტარდება digitech.mskh.amსაიტზე.
მონაწილეობისთვის განაცხადი უნდა შეივსოს საიტზე. მონაწილეობისთვის განაცხადის შევსება შეუძლია მონაწილეს და სხვას, მასწავლებელს, მშობელს, მოსწავლეს. სხვის სამუშაოს წარდგენაც შეიძლება, თუ სამუშაოს ავტორი წინააღმდეგი არ არის.
ნომინაციის პასუხისმგებელი: 
 
11 იანვრიდან 18 თებერვლამდე ხდება განაცხადების მიღება
 
 - ხდება ეგისტრაცია, თუ აკმაყოფილებს მოთხოვნილებებს 
- შეუსრულებლობის შემთხვევაში იგზავნება უკან ავტორს მიზეზის განმარტებებით 
- თუ მასალა შეესაბამება სხვა ნომინაციას, იცვლება განაცხადის ნომინაცია, რის    შესახბაც აცნობენ მასალის ავტორს, ნომინაციის პასუხისმგებელს.
 
ცნობა ნომინაციაზე წარდგენილი მასალების შესახებ გამოქვეყნებული იქნება დიჯითექის საიტზე.
18 თებერვლამდე მონაწილეს შეუძლია შეავსოს, შეცვალოს ან მასალა წარმოადგინოს სხვა ნომინაციაზე. პასუხისმგებელ-მდივანესთან უთანხმობის შემთხვევაში მონაწილეს შეუძლია დამატებითი ახსნა წარმოადგინოს ან საკითხი განიხილოს დიჯითექის საბჭოზე, რომელიც შედგება დიჯითექის და ნომინაციების პასუხისმგებლებისგან.
 
19 თებერვალს გამოქვეყნებული იქნება წარდგენილი სამუშაოები. 
19 თებერვლიდან 3 მარტამდე ჩატარდება ონლაინ ღია კენჭისყრა.
4 მარტს გამოქვეყნებული იქნება საპრიზო სამუშაოები.

 

Add new comment