განათლების მედია მომსახურეობა

ნომინაციის მოთხოვნილებები

ამ ნომინაციის მასალას ეხება სასწავლო გარემოს და ასწავლო პლანის ორგანიზებას, ელექტრონული ინფორმაციის მართვას.

 • საოფისე(საგანმანათლებლო, სასკოლო) მართვას
 • კადრების
 • სასწავლო გეგმის ორგანიზება
 • დღის ორგანიზება
 • სამზარეულოს ორგანიზება
 • მეურნეობის მართვა
 • მასალების და მომსახურეობის (მოწოდება)
 • საბუღალტრო
 • სამებაღეო
 • ექიმი, მედდა სამუშაოები
 • სასაწყობო
 • ტრანსპორტის
 • წარმოების ორგანიზება.

ამ ნომინაციაში უნდა წარდგენილი იყვეს:

1. ელექტრონული პაკეტი, სადაც შედის

 • საქმიანობის აღწერა,
 • ელექტრონული საბუთების ქსელი, ბმულებით

 

Add new comment