ნომინაციების მოთხოვნილებები

 1. დიჯითექის მხარდაჭერა და გავრცელება
 2. დიჯითექი ოჯახში
 3. დიჯითექი თვითგანათლების ინსტრუმენტი
 4. დიჯითექი დამატებითი განათლების ინსტრუმენტი
 5. დიჯითექი საბავშვო ბაღში
 6. დიჯითექი კურსდამთავრებულის ინსტრუმენტი
 7. სასწავლო პროგრამების ახალი ორგანიზება
 8. განათლების მედია მომსახურეობა
 9. ონლაინ სასწავლო მასალების პაკეტი
 10. მედიაგანათლების ახალი ინსტრუმენტები, მათი მითვისება და გამოყენება
 11. სიახლე სასწავლო მეცადინეობების ჩატარებაში
 12. სასწავლო-შემოქმედებითი შეხვედრის, პლენერის, ბანაკის პროექტი
 13. სასწავლო ბლოგი, წიგნი
 14. დიჯითექიდ საიტის ახალი დიზაინი, ახალი ინსტრუმენტების გამოყენება, ახალი შესაძლებლობა

Add new comment