Կարդում, խաղում և սովորում ենք Թումանյան

Ներկայացվող նյութի(երի) հղումը(երը): 
https://ruzannaabrahamyan.wordpress.com/2016/01/25/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%87-%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5/
Աշխատանքի հեղինակ: 
Ռուզաննա Աբրահամյան
Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները: 
Ռուզաննա, Կարինե և սաներ
Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ: 
ՀՀ, Երևան
Հաստատություն: 
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր
Դպրոց: 
Դպրոց պարտեզ
Դասարան: 
Նախակրթարան
Հավելյալ: 
Նախագիծն իրականացվում է նախակրթարանի 2-4 տարեկանների խմբում: Նախագծի նպատակը՝ գրավիչ, կենդանի գործունեության ձևերի միջոցով, Թումանյական / մանկական/ ստեղծագործությունների յուրացուման միջոցով երեախների մոտ զարգացնել բանավոր խոսքը: Խնդիրները Խոսքի զարգացում Բառապաշարի հարստացում, լեզվական կառույցների յուրացում Ստեղծագործական երևակայության զարգացում Տեխնոլոգիական հմտությունների մշակում, կատարելագործում Նախագծի արդյունքները պարբերաբար հրապարակվում են բլոգում:
Փետրվարի 8-ից 19-ին կրթահամալիրում ստուգատեսի մասնակցություն: 
Այո