Բլբլավարժություններ

Ներկայացվող նյութի(երի) հղումը(երը): 
https://neliarghutyan.wordpress.com/category/%D5%A2%D5%AC%D5%A2%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
Աշխատանքի հեղինակ: 
Նելի Արղության
Խմբային աշխատանքի դեպքում նշել մյուս հեղինակների անունները: 
Լոգոպեդ՝Աննա Օհանյան
Երկիր, մարզ, քաղաք, գյուղ: 
Ք.Երևան
Հաստատություն: 
«Մխիթար սեբաստացի» կրթահամալիր
Դպրոց: 
Նոր դպրոց
Դասարան: 
Նախակրթարան
Պաշտոն: 
Դաստիարակ
Հավելյալ: 
Նոր դպրոցի նախակրթարանի 2-4 տարեկանների տարատարիք խումբ. այն արդեն իսկ ենթադրում է ճանաչողական, խոսքի, հոգեբանական զարգացման տարբեր մակարդակներ: Մեր համատեղ` դաստիարակ-լոգոպեդ համագործակցությունը հենց սկսվեց` մտածելով իրագործել այնպիսի ընդհանուր զարգացնող խաղ- վարժությունների շարք, որոնք հետաքրքիր, արդյունավետ կլինեն խմբի գրեթե բոլոր սաների համար:
Փետրվարի 8-ից 19-ին կրթահամալիրում ստուգատեսի մասնակցություն: 
Այո