Կրթական ծրագրի նոր կազմակերպում

Ներկայացվող նյութը պետք է լինի.

  • ուսումնական պարապմունքի կազմակերպման նոր ձևի նկարագրություն, ուր կներկայացվեն նաև տվյալ պարապմունքն իրականացնելու համար համապատասխան գործիքներ և մեթոդներ
  • ուսումնական պարապմունքի նոր ձևի կազմակերպման նկարագրություն, որը կներառի նաև այդ պարապմունքից ստացված արդյունքներ
  • ուսումնական պարապմունքի կազմակերպման նոր ձևի արդյունքում սովորողների կամ դասավանդողի կողմից ստացված նյութ կամ նյութերի փաթեթ (կից նկարագրության մեջ հայտը ներկայացնողը պետք է համառոտ գրի, թե ինչն է տվյալ նյութի նորույթը):

Նյութերի ներկայացման ձևի մեջ սահմանափակումներ չկան. դրանք կարող են լինել տեսանյութեր, հոդվածներ, ցուցադրություններ, աուդիոգրքեր, բլոգի էջեր և այլն:

Հանրակրթական Դիջիթեք 2016-ի հայտերը:

Add new comment