Դիջիթեքը ինքնակրթության գործիք

  • Նշել այն գործունեությունը, որն իրականացնում ես ինքնակրթության միջոցով
  • Ինքնակրթության կազմակերպման սեփական փորձի ներկայացում
  • Ինքնակրթության կազմակերպման մեջ թվային միջոցների, համակարգչային ծրագրերի, նոր տեխնոլոգիաների կիրառում, կիրառման առաջարկություն ու դրա հիմնավորում.
  • Ինքնակրթության արդյունքների ներկայացում, վերլուծություն, ամփոփում.
  • Ինքնակրթության ազդեցությունը որպես կրթության շարունակականության ապահովում:

Ներկայացվող նյութերը կարող են լինել՝

  • Հոդված /հղումներով, որոնք ներկայացնում են ինքնակրթության կերպը, ձեռք բերած արդյունքները և այլն/
  • տեսանյութ (աուդիո, վիդեո)՝ կից համառոտ նկարագրությամբ
  • մեդիատիրույթ (կայք, բլոգ, այլ)
  • այլ

Հանրակրթական Դիջիթեք 2016-ի հայտերը:

Add new comment