Դիջիթեքը՝ միջազգային ստուգատես, «Էլեկտրոնային գիրք, մեդիագրադարանի փաթեթ» անվանակարգ

Մասնակցել են՝ Ռուբեն Խաչատրյանը, ՀՀ Նորակերտ գյուղի Միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանի սովորող, ներկայացված նյութը՝ «Աշխարհի ամենաազդեցիկ գրողները»

Տաթևիկ Մկրտչյանը, ՀՀ Երևան քաղաքի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի 12-րդ դասարանի սովորող, ներկայացված նյութը՝ «Քառակուսային եռանդամ: Քառակուսային հավասարում: Քառակուսային անհավասարումներ»

Add new comment