Ուսումնական բլոգ, կայք, էջ

Կայքը հնարավորություն է տալիս առցանց սովորել աշխարհագրություն, ստուգել գիտելիքները առցանց թեստերի օգնությամբ և գտնել աշխարհագրական տերմինների բացատրությունները բառարան բաժնում:

Մարթա Ասատրյան

Add new comment