Մեդիակրթության նոր գործիքի, միջոցի յուրացում-կիրառում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նյութի մոնտաժի համար օգտագործել եմ` «Movie Maker», «Sony Vegas pro 9» «Sony Vegas pro 11» ծրագրերը, իսկ անիմացիաները` «Aurora 3D Animation Maker» և «Blender 2.65» անիմացիոն ծրագրերը: Առաջարկում եմ մեդիակրթության նոր գործիքներ` «Aurora 3D Animation Maker» և «Blender 2.65»: Այս ծրագրերը կարող են զգալիորեն բարելավել աշակերտների պատկերացումները 3D անտեսանելի մարմինների կառուցվածքի մասին: Այս գործիքները ունեն ոչ միայն 3D, այլ նաև մոնտաժային ֆունկցիաներ:

Հովհաննես Իխտիարյան

 

Add new comment