Դիջիթեքը ընտանիքում

Ներկայացվող նյութը տեսաֆիլմ (տեսաֆիլմերի շարք) կամ աուդիոնյութ (աուդիոնյութերի շարք) է

Ներկայացվում է.

  • ընտանեկան նախագիծ, որն իրականացվում է ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ
  • ընտանիքի մասնակցությունը ուսումնական գործունեությանը տանը 
  • ընտանեկան ծես
  • ընտանեկան պատումներ որևէ բարբառով
  • ընտանեկան որևէ քննարկում

Նյութը ունենում է նկարագրություն՝ ընտանիքի անդամները ի՞նչ չափով են մասնակցել նյութի բովանդակության քննարկմանը, նյութի ստեղծման աշխատանքներին, ի՞նչ ՏՀՏ միջոցներ և ծրագրերեն օգտագործվել:

Հանրակրթական Դիջիթեք 2016-ի հայտերը:

Add new comment