Add new comment

Միջոցառում նվիրված Թարգմանչաց տոնին (պատրաստված է Adobe Photoshop ծրագրով) Պատրաստված է Սիամանթոյի դպրոցի սաների կողմից :