Խորհրդատվական ծառայություն

Այս բաժնում Դուք կարող եք գրանցել Ձեր հարցերը մեկնաբանություն (comment) բաժնում և ստանալ մասնագիտական խորհրդատվություն։ Կարող եք նաև Ձեր հարցն ուղղղել մեր մասնագետին Parsilyan@mskh.am հասցեով:

Կրթահամալիրի յուրաքանչյուր դպրոց նույնպես ունի իր պատասխանատուն, որի էլեկտրոնային հասցեին կարող եք ուղարկել պարզաբանումներ պահանջող հարցեր:

Comments

Միջոցառում նվիրված Թարգմանչաց տոնին (պատրաստված է Adobe Photoshop ծրագրով) Պատրաստված է Սիամանթոյի դպրոցի սաների կողմից : 

Add new comment